Kalkulator online MIRR, NPV i IRR

okres
dane
wartość
dyskonto
wartość
0
-115
1.0000
-115.0
1
-111
0.9259
-102.8
okres
dane
wartość
kapitalizacja
wartość
2
116
1.1664
135.3
3
115
1.0800
124.2
4
118
1.0000
118.0

Suma zaktualizowana-217.78
Suma wartości przyszłych377.50
MIRR
14.74%
NPV
59.70zł
IRR
19.17%

Ilość okresów inwestycyjnych
Ilość okresów dochodowych
Stopa w %

Inwestycja jest opłacalna

Więcej kalkulatorów finansowych na stronie www.megaedukacja.pl

Legenda:
Tabela 1: Pierwsza kolumna to numer okresu w pierwszej części inwestycji w drugiej części dochodowości projektu. W drugiej kolumnie można podać dane przepływy pieniężne. W okresach inwestycyjnych wartości powinny być ujemne, jeżeli będą dodatnie zostaną zamienione na ujemne przez kalkulator. W trzeciej kolumnie jest wyświetlana wprowadzona wartość rzeczywista. W czwartej kolumnie jest wartość dyskonta i kapitalizacja. W piątej kolumnie podano wartość zaktualizowaną i wartość przyszłą przepływów generowanych przez projekt.
Tabela 2: W pierwszym wierszu podano wartość zaktualizowaną inwestycji. W drugim wierszu podano sumę wartość przyszłych przepływów.
Tabela 3: W tabeli podajemy ilość okresów inwestycyjnych i dochodowych oraz stopę (dyskontową i reinwestycyjną zarazem) w %